Sprawy cywilne

Prawo cywilne to niezwykle rozległy i różnorodny aspekt prawa, który ma największe znaczenie w życiu codziennym. Dlaczego? Ponieważ określa wszelkie stosunki prawne pomiędzy poszczególnymi podmiotami prawa prywatnego, a zatem – pomiędzy osobami prawnymi i fizycznymi. Bez merytorycznej wiedzy prawniczej niełatwo jest odnaleźć się w tym obszarze prawa.

Moja działalność w zakresie prawa cywilnego obejmuje przede wszystkim:

  • opiniowanie, weryfikowanie, doradztwo oraz sporządzanie umów (np. umowy o dzieło, umowy sprzedaży, umowy na dostawę towarów i świadczenie usług, umowy użytkowania wieczystego, umowy pożyczki, umowy darowizny itp.),
  • doradztwo, przygotowanie pism i reprezentacja w sądzie w sprawach o uregulowanie służebności przesyłu, o zasiedzenie nieruchomości czy przy podziale nieruchomości,
  • doradztwo, przygotowanie pism i reprezentacja w sądzie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych oraz w przypadku odstąpienia od umowy (w przypadku np. wad ukrytych w zakupionym samochodzie),
  • doradztwo, sporządzanie pism i reprezentacja Klienta zarówno w postępowaniu zwykłym, jak i nakazowym, upominawczym oraz zabezpieczającym.

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis, czyli zawarcie umowy jest dobrowolne, ale następstwa są przymusowe. Pomogę Ci w każdym aspekcie postępowania cywilnego. Udzielam porad prawnych, konsultuję zapisy i warunki umów i kontraktów oraz regulaminów, prowadzę mediacje i dochodzę roszczeń. Skontaktuj się ze mną i powiedz, w czym mogę Ci pomóc.

Jesteś zainteresowany?