Sprawy karne

Czym jest prawo karne? To zbiór pewnych przepisów, które jasno definiują czyny zabronione oraz konsekwencje, jakie ponosi obywatel, gdy tych przepisów nie przestrzega. Cechą charakterystyczną prawa karnego jest fakt, iż wszyscy są wobec niego równi. Głównym celem działalności adwokata w sprawach z zakresu prawa karnego jest uniknięcie przez jego Klienta kary, lub, jeśli to niemożliwe – zminimalizowanie dotkliwości tej kary.

Są to dwa zasadnicze cele, które zawsze konsekwentnie realizuję, podejmując się obrony Klienta w sprawach karnych. Jestem do dyspozycji nie tylko na sali sądowej – podejmuję działania również na etapie postępowania przygotowawczego oraz dowodowego.    

Moją rolą jest zarówno obrona Klienta, jak i przygotowanie najskuteczniejszej linii obrony poprzez:

  • ustosunkowanie się do aktu oskarżenia,
  • pomoc w zebraniu i usystematyzowaniu materiału dowodowego,
  • opracowanie optymalnej strategii działania,
  • reprezentowanie przed sądami,
  • sporządzanie apelacji.

Reprezentuję przed sądami wszystkich instancji, a także na etapie postępowania wszczętego przez prokuraturę lub policję oraz, jeśli jest taka potrzeba – również przed wszczęciem jakichkolwiek oficjalnych postępowań. Wstępuję też przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego – wówczas, gdy Klient jest ofiarą przestępstwa lub poszkodowanym w wyniku wypadku drogowego.

Amicus certus in re incerta cernitur, czyli pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej. W sprawach karnych adwokat jest zatem najlepszym przyjacielem Klienta. Jeśli potrzebujesz reprezentacji w obszarze spraw karnych – nie wahaj się skontaktować ze mną.

Jesteś zainteresowany?