Sprawy odszkodowawcze

Człowiek, który ponosi szkodę, często nie wie, jakie prawa mu przysługują. I traci na tym pieniądze, a stając twarzą w twarz z instytucją, czuje się kompletnie bezradny i przytłoczony. Jeśli masz problem z egzekwowaniem należnych Ci roszczeń, na przykład z tytułu:

  • błędu w sztuce medycznej,
  • ubezpieczenia OC i AC Twojego samochodu,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • odszkodowania powypadkowego,
  • odszkodowania od banku, Skarbu Państwa bądź innego podmiotu czy instytucji,

to jesteś we właściwym miejscu – pomogę Ci wywalczyć należne świadczenia tak, by Twojej krzywdzie stało się zadość. Sporządzę odpowiednie pisma przedprocesowe i procesowe oraz doradzę w kwestii kompletowania kluczowych dla Twojej sprawy dokumentów.   

Damnum aut casu fit aut culpa, czyli szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia. Jeśli poniosłeś/poniosłaś szkodę i czujesz, że należy Ci się odszkodowanie, rekompensata lub zadośćuczynienie – skontaktuj się ze mną i pozwól mi dochodzić Twoich praw.

Jesteś zainteresowany?