Sukces kancelarii w wykreśleniu sprawy z rejestrów Biura Informacji Gospodarczej

Z przyjemnością informujemy, że w skutek działań naszej kancelarii kolejny raz udało się wykreślić informację o długu w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej.

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) często są mylone z Biurem Informacji Kredytowej (BIK).

BIK to przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów, a także pozabankowych firm pożyczkowych.

Natomiast Biuro informacji gospodarczej (BIG) – to instytucje gromadzące, przechowujące i udostępniające dane o nierzetelnych dłużnikach.

Wpis w BIG może mieć znaczenie pod kątem uzyskania kredytu, pożyczki lub leasingu. Nikt nie lubi, gdy publicznie mowa o jego długach.

Zdarza się, że zgłoszenie długu w BIGach, jest jedną z form „miękkiej windykacji”.

Przed takimi wpisami można się chronić. W omawianym przypadku doszło do przedawnienia roszczenia. Przedawnienie roszczenia nie oznacza że dług przestał istnieć, ale oznacza że Państwo (jako system prawny) takiego roszczenia nie będzie wpierać formami jego dochodzenia.

Co to znaczy z prawniczego na Polski – jeśli twój dług się przedawni – nie możesz iść z nim do sądu, bo przegrasz sprawę.

Nasza argumentacja prawna przekonała Wierzyciela, że zamieszczenie informacji o przedawnionym długu w BIG nie może mieć miejsca. Dzięki temu nasz klient może cieszyć się z wykreślonego wpisu.