Jak wygląda pierwsze spotkanie z adwokatem? Na co się przygotować? O co pytać? Co zabrać ze sobą?

Wiem z doświadczenia, że to najczęściej pojawiające się pytania w sytuacji, kiedy pierwszy raz przygotowujesz się do spotkania z adwokatem. W dzisiejszym wpisie podpowiem Ci, na co zwrócić uwagę i jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem.

Najważniejsze jest to, żeby się nie denerwować. Często spotkanie z adwokatem odbywa się w nieprzyjemnych lub nawet tragicznych dla Ciebie okolicznościach a najgorsze, co możesz sobie zafundować to dodatkowe nerwy. Pamiętaj, że moja praca ma Ci pomóc rozwiązać problem, więc możesz na mnie polegać. 

Jeżeli chcesz uzyskać konkretną poradę dotyczącą stricte Twojej sprawy, pamiętaj, że podczas pierwszego spotkania zapytam Cię o kilka rzeczy. Przygotuj się na następujące pytania o tak zwany stan faktyczny, czyli:

 • Kto?
 • Co?
 • Komu?
 • Kiedy?
 • Z kim?
 • Za ile?
 • W jakim celu?

Oczywiście to pewne skróty myślowe, ogólniki. W zależności od okoliczności i sedna Twojego problemu, moje pytania będę formułował w taki sposób, żebyś mógł/mogła swobodnie na nie odpowiedzieć. W zależności od charakteru Twojego problemu, musisz wiedzieć, czy toczy się już sprawa sądowa, bądź postępowanie egzekucyjne, czy i ewentualnie kiedy został wydany wyrok lub czy inne procedury prawne zostały wdrożone. Jeśli nie masz pewności co do tych okoliczności, weź ze sobą korespondencję z sądu (o ile takową posiadasz). 

Zapisz najważniejsze daty, które dotyczą Twojej sprawy – zapytam Cię o nie. Odpowiedzi na pytania o konkretne daty są o tyle istotne, iż dla wielu czynności procesowych przewidziane są konkretne terminy, po upływie których pewnych działań nie można już podejmować. Nie zwlekaj zatem z umówieniem spotkania z adwokatem do ostatniej chwili i nie trać więcej czasu, bo możesz sobie zaszkodzić! 

Jeśli martwisz się, że pominiesz istotne dla Ciebie kwestie, przed spotkaniem zapisz sobie najważniejsze punkty, które chcesz poruszyć na spotkaniu z adwokatem oraz zanotuj ewentualne pytania. Dzięki temu unikniesz stresu i poczujesz się pewniej. W mojej Kancelarii panuje zasada, że zawsze pytam, czy wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jeśli czujesz, że pewne kwestie wymagają wyjaśnienia – nie wahaj się o tym mówić. Dzięki temu unikniemy ewentualnych niejasności i niedomówień. Prosta, klarowna komunikacja to coś, co jest dla mnie niezwykle istotne we współpracy z klientami. 

Osobną (i bardzo ważną kwestią!) są dokumenty. Twoje dokumenty to materiał i podstawa mojej pracy. Dokumenty będą niezbędne do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz będą stanowiły załączniki w przypadku ewentualnych pism procesowych. To, jakiego rodzaju dokumenty będą konieczne zależy przede wszystkim od specyfiki Twojej sprawy ale także od tego, co ustalimy podczas pierwszego kontaktu – zazwyczaj telefonicznego. Poniżej zamieszczam kilka przykładowych dokumentów w konkretnych problemach prawnych.

W przypadku spraw rodzinnych, takich jak alimenty czy rozwód, koniecznie zabierz ze sobą:

 • akty stanu cywilnego (skrócone bądź zupełne odpisy aktu małżeństwa / urodzenia),
 • zaświadczenia o zarobkach, umowy o pracę, najnowsze PITy,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka na zajęcia dodatkowe,
 • umowy z placówkami przedszkolnymi bądź szkolnymi,
 • faktury (zakup ubrań, obuwia, lekarstw itp. artykułów dla dziecka).

W przypadku spraw o podział majątku, koniecznie zabierz ze sobą:

 • odpis wyroku orzekającego rozwód,
 • dokumenty związane ze składem majątku (dowody rejestracyjne posiadanych samochodów, faktury i umowy związane z zakupem nieruchomości, odpisy ksiąg wieczystych nieruchomości lub numery ksiąg wieczystych nieruchomości).

W przypadku spraw spadkowych, koniecznie zabierz ze sobą:

 • odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis z aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • akty stanu cywilnego – odpisy skrócone aktu urodzenia / małżeństwa / zgonu,
 • testament, o ile został sporządzony,
 • dokumenty świadczące o składnikach spadku, np. wyciągi z rachunków bankowych, odpisy ksiąg wieczystych, dowody rejestracyjne samochodów.

W przypadku spraw medycznych / odszkodowawczych, koniecznie zabierz ze sobą:

 • dokumentację medyczną, którą posiadasz,
 • ewentualne opinie lekarzy lub biegłych specjalistów,
 • umowy zawarte z placówką lub lekarzem.

W przypadku spraw dotyczących nieruchomości, koniecznie zabierz ze sobą:

 • odpisy ksiąg wieczystych lub ich numery,
 • wypisy oraz wyrysy z rejestru gruntów,
 • mapy ewidencyjne,
 • projekty architektoniczne,
 • dokumentację związaną z podatkami, np. decyzje o podatku od nieruchomości, dowody zapłaty podatku.

W przypadku spraw dotyczących egzekucji oraz windykacji, koniecznie zabierz ze sobą:

 • umowy, faktury, potwierdzenia przelewów, 
 • pisma komornicze,
 • pisma z sądu, w tym – koniecznie – wyroki lub nakazy zapłaty.

W przypadku spraw dotyczących spółek oraz działalności gospodarczych, koniecznie zabierz ze sobą:

 • numer KRS,
 • umowę lub statut spółki,
 • uchwałę lub uchwały spółki,
 • bilanse i sprawozdania finansowe spółki,
 • ewentualne regulaminy wewnętrzne spółki. 

Wymienione dokumenty to najbardziej podstawowe elementy bazowe większości porad prawnych i ewentualnych postępowań. Nie martw się, jeśli czegoś nie masz lub nie orientujesz się, skąd uzyskać konkretne dokumenty. Podpowiem Ci, co trzeba zrobić na każdym etapie współpracy. Są również takie dokumenty, które – jako Twój pełnomocnik – będę mógł uzyskać samodzielnie, za Twoim pozwoleniem i na podstawie Twojego pełnomocnictwa. Dzięki temu oszczędzisz swój czas i nerwy. 

Podsumowując kwestie tego, jak wygląda pierwsze spotkanie z adwokatem, na co się przygotować, o co pytać i co zabrać ze sobą – przede wszystkim nie denerwuj się i zgłoś się jak najszybciej po poradę – unikniesz dzięki temu ryzyka upływu terminów, które blokują podjęcie niektórych czynności procesowych. Spisz pytania i kwestie, które chcesz omówić i przygotuj niezbędne dokumenty. Reszty dowiesz się na spotkaniu – powiem Ci krok po kroku, na czym będzie polegać nasza współpraca i czego będziemy potrzebować, by była ona jak najbardziej owocna.